17. juuli 6024 Anno Lucis
Tunnustatud vabamüürlus ja usk

Kas vabamüürlus on usk? Ei ole. Ta ei sisalda mingit religioosset õpetust ega usutunnistust. Vabamüürlaste organisatsioon ühendab eri usunditesse kuuluvaid mehi, kes on valmis tegutsema vennaskonnas, kus igaühel on õigus jääda truuks oma usule. Enamik Eesti vabamüürlasi on kristlased, kuid loožides on usust rääkimine keelatud ja seal ei puututa kellegi isiklikku kristluse käsitlusse.

Kas vabamüürlaste meelest on kõigil uskumustel õigus? Vabamüürlus ei võta mingit seisukohta sellistes küsimustes. Vabamüürlaste loožides ei ole lubatud arutada kellegi usulisi tõekspidamisi ega neid teistele peale suruda. Vabamüürlaseks pürgija peab tunnustama oma usku ühte jumalasse ja igavesse ellu, kuid sellest täpsemalt ei uurita kunagi tema usku. Paljud nn. lisaorganisatsioonid eeldavad siiski liikmetelt kristlikku usku.

Kas on peab paika, et mõned vabamüürlaste organisatsioonid võtavad oma liikmeteks ka ateiste? „Vabamüürlase" nimetust ei saa patenteerida ja seepärast tegutsevad maailmas ennast vabamüürlasteks nimetavaid organisatsioone väga mitmesugustel aatelistel alustel. Nende organisatsioonide hulgas on ka selliseid, kes ei nõua oma liikmetelt usku Jumalasse, ja samuti näit. teosoofilisel alusel tegutsejaid. Need ei saa siiski kuuluda tunnustatud (inglise k. regular) vabamüürlaste organisatsioonide ülemaailmsesse perre, kuna nad ei täida tunnustatud vabamüürlastele esitatavaid nõudeid.

E-post: postkast@eestisl.ee
Eesti V. ja T.VM. Suurloož | Tatari 25-33, Tallinn 10116 | Postkast 3992, 10509 Tallinn